Strona główna

"... jakie początki takie będzie wszystko!"

J.A.Komeński

plakat_szkola_wrzesien  

Rodzicu! Warto udać się z dzieckiem do logopedy, gdy:

Ukończyło 1 r.ż

 •     a nie gaworzyło, czyli nie wydawało prostych sylab na przykład: bababa, mamama,
 •     nadal oddycha stale przez usta,
 •     nadmiernie ślini się,
 •     ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, krztusi się.

okresie między 1-2 r.ż.

 • nie potrafi dmuchać,
 • nie reaguje na zadawane pytania na przykład „Gdzie jest lala?”, „Gdzie jest mama?
 • nie wykonuje prostych poleceń na przykład „Daj misia”, „Pokaż gdzie masz oko?”
 • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki.

W okresie między 3-4 r.ż.

 • porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów,
 • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
 • nie wymawia samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,
 • nie wymawia głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz,
 • wsuwa język miedzy zęby w trakcie oglądania na przykład bajek albo w czasie rozmowy.

W okresie między 5-6 r.ż

 • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi na przykład zamiast „buty” mówi „puty”.
 • nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej,
 • nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż, czyli sepleni,
 • nie wymawia głoski r albo zastępuje ją głoską l lub j,
 • powtarza głoski (s-samolot),sylaby (bu-bu-buty),całe słowa, sprawiając wrażenie zacinania się.
 

Konsekwencje zaniedbania problemów logopedycznych u dzieci.

Dziecko 6-7 letnie powinno prawidłowo i wyraźnie wymawiać wszystkie głoski, nie mylić ich, nie pomijać, nie zamieniać.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla:

oferta_mlodziezoferta_dziecioferta_przedszkola_szkolyterapia-z-logopeda-onlinenauka-czytania