mgr Magdalena Antczak
neurologopeda, logopeda, terapeuta, pedagog

Jestem założycielką Centrum Logopedyczno – Terapeutycznego „Planeta Logusia”.

Ukończyłam Studia Podyplomowe: Neurologopedia na wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, Logopedia z emisją głosu na Wydziale Nauk O Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz: Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Ponadto jestem absolwentką Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu.

Od 10 lat jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej - obecnie w Szkole Podstawowej Nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi. Od 7 lat logopedą pracującym z dziećmi z jąkaniem wczesnodziecięcym (kurs: Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza i terapia), niedokształceniem mowy o typie afazji, zaburzeniem komunikacji na tle autyzmu oraz wszelkimi wadami wymowy w zakresie dyslalii. Od 3 lat pracuję jako neurologopeda - zajmuję się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego. Pracuję z pacjentami z uszkodzeniami i  dysfunkcjami  ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążonym okresem ciążowym i  okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym.

Jestem również terapeutą pracującym z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania (m.in. kurs: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej).

Odbyłam praktykę logopedyczną dotyczącą terapii zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci o różnym podłożu (m.in. niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia komunikacji na tle autyzmu) w takich ośrodkach jak: gabinet logopedyczny przy Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 114 w Łodzi, Centrum słuchu i mowy „SURDUS” w Łodzi.

Specjalizuję się w terapii opóźnionego i niezakończonego rozwoju mowy u dzieci oraz zaburzeń artykulacji dzieci, młodzieży  i dorosłych. Ponadto w ramach terapii pedagogicznej przygotowuję 6-7 latki rozpoczynające naukę w klasie 1 do lepszego startu na I etapie edukacyjnym. Dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzę zajęcia z nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną stworzoną  przez prof. Jagodę Cieszyńską.

Nieustannie rozwijam swoje kompetencje terapeutyczne, uczestnicząc w logopedycznych szkoleniach metodycznych dotyczących zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.