Oferta logopedyczna dla młodzieży i dorosłych

  • diagnoza i terapia wad wymowy (dyslalii)
  • diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji ( niepełnosprawność intelektualna)
  • diagnoza i terapia afazji